INFORMAŢII PE CARE LE DISTRIBUIM.
Nu trimitem informațiile personale unor companii, organizații și persoane din afara Caro Network SRL, decât în situațiile de mai jos.

 • cu consimţământul dvs. Vom distribui informaţii cu caracter personal către companii, organizaţii sau persoane din afara Caro Network SRL atunci când avem consimţământul dvs. în acest sens.
 • in vederea prelucrării externe. Transmitem informații cu caracter personal partenerilor de afaceri de încredere, pentru a le prelucra în numele nostru, pe baza instrucțiunilor noastre și în conformitate cu politica noastră de confidențialitate și cu orice alte măsuri corespunzătoare de confidențialitate și securitate.
  • in cazul expedierii de produse catre dvs. transmitem datele dvs. firmei de curierat agreate si prelucram datele transmise de dvs. in platforma electronica a curierului.
  • in cazul desemnarii de catre dvs. a unei terte parti in vederea indeplinirii cerintei dvs.
 • din motive legale:

Vom distribui informaţii cu caracter personal către companii, organizaţii sau persoane din afara Caro Network SRL în cazul în care dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare  pentru:

 • Raportari si declaratii financiar-contabile care trebuiesc verificate si vizate de expert contabil autorizat. Persoana imputernicita - expert contabil autorizat CECCAR
 • Raportari si declaratii financiar-contabile care trebuiesc verificate si vizate de expert auditor financiar independent. Persoana imputernicita - auditor finaciar acreditat CAFR
 • Respectarea legii aplicabile, a reglementărilor, a unei proceduri legale sau solicitări guvernamentale executorii;
 • Investigarea posibilelor încălcări ale legilor in vigoare de catre autoritati competente;
 • Detectarea, prevenirea sau combaterea în alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic;

 

În cazul în care compania Caro Network SRL este implicată într-o fuziune, într-o achiziţie sau într-o vânzare de active, vom continua să asigurăm confidenţialitatea tuturor informaţiilor cu caracter personal şi vom notifica utilizatorii afectaţi înainte ca informaţiile cu caracter personal să fie transferate sau să intre sub incidenţa unei alte Politici de confidenţialitate.